Aktuellt

Assistans och LSS

Folke Bernadotte Stiftelsen har i många decennier arbetat för ökade möjligheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att utvecklas och leva så lika som möjligt med sina jämnåriga. Vi ser med häpnad och avsky på den urgröpning av sådana möjligheter enligt LSS, som pågår nu.

Styrelsen för Folke Bernadotte Stiftelsen, november 2018

Stipendiat

Årets Folke Bernadotte Stipendiat är Jessica Eriksson kommunikationspedagog från Karlstad. Hon har stor kunskap och erfarenhet av olika vägar att verka för funktionsrätt genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Jessica Erikson står bakom Facebookgruppen: ”Mer AKK åt folket” som för närvarande har över 5300 medlemmar. Jessica har också föreläst om tillgänglighet och AKK på många platser bland annat Karlstads Universitet

Jessica Eriksson kommer under hösten 2017 och våren 2018 medverka i flera seminarier på flera platser i landet.

Den 16 november föreläste Jessica på Naturum Värmland i Mariebergsskogen, Karlstad stadspark. Det var en öppen föreläsning som lockade ett 50 tal, i stort sett fullsatt. Ämnet var ” Rätten till kommunikation och en kommunikativ miljö”. Deltagarna var från skola, LSS och några anhöriga.

På dessa platser höll Jessica föreläsningar under 2018

  • 1 februari Kiruna, plats: Aulan Hjalmar Lundbohms skola
  • 7 februari Tomelilla, samarbetspartner Stöd och Omsorg.
  • 7 mars Malmö, samarbete med skola, grundskoleförvaltningen.
  • 8 mars Lund, samarbete med  IAKM och Studieförbundet Vuxenskolan.
  • 26 april Hudiksvall. Länsnätverket AKK i Gävleborg.

Jessica föreläste på Folke Bernadotte Stiftelsens konferens den 20 september 2018.

Läs Jessicas blogg:

Media