Givna bidrag

Här redovisar stiftelsen vilka ändamål som beviljats bidrag.

Hösten 2017

  • How do adolescents with cerebral palsy experience the pain management process in habilitation setting.  En magisteruppsats med syftet att studera upplevelsen av smärta vid habiliteringsinsatserna Inspelade intervjuer med 20 deltagare.
  • Är ”Cognitive orientation to daily occupational performance” (CO-OP) mer effektiv än konventionell behandling. En randomiserad klinisk prövning av barn och ungdomar med cerebral pares eller ryggmärgsbråck. Trettio barn, tre mättillfällen: utgångsläge, direkt efter 12 veckor behandling och efter 6 månader.
  • Hur går det till? Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter. Barn 10-18 år gamla. Analys av 10-12 intervjuer. Doktorandarbete.