Givna bidrag

Här kommer stiftelsen från och med hösten 2017 kortfattat beskriva vilka ändamål som beviljats bidrag.