Konferens

Här kommer dokumentation från årets konferens publiceras.

 

Konferensen var den 20 september 2018. Den hade ca 120 deltagare.


FBS flyer nyversion
Barnkonventionen blir svensk lag – Från ord till handling 

När det gäller att vara barn idag är barns kompetens klart överlägsen vuxnas. Därför behövs både barns och vuxnas kunskap. Alla barn har rätt att vara delaktig och ha inflytande i frågor som rör dem. Det står i Barnkonventionen, i Funktionsrättskonventionen och i svenska lagar som berör barn.

Fortfarande finns en obalans mellan hur barns kompetens inom området värderas i relation till vuxnas. En hel del arbete återstår innan barns och ungas kompetens om barndom får sin rättmätiga status.

Tidigare konferenser

Folke Bernadotte Stiftelsen vill påverka utvecklingen och anordnar därför konferenser på temat inflytande och delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning:

2008 arrangerades konferensen  En Hel Del om delaktighet bland annat i betydelsen att ingå i en gemenskap.

Konferensen Lyssna på oss år 2011 om hur vi vuxna blir bättre på att lyssna på och lära av barn och unga.

2013 arrangerade vi konferensen Ska vi fråga barnen vilket stöd de behöver?