Funktionsrätt

Barnets funktionsrätt – hemma, i förskolan, i skolan, på fritiden –
handlar om att barnet har samma rätt som andra till full delaktighet. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Funktionsrätt innebär rätten att fungera i olika situationer – oavsett funktionsnedsättning och oavsett hinder inom olika samhällsområden.
Begreppet Funktionsrätt kan användas i dagligt tal relaterat till en situation i barnets vardag. Till exempel:

  • Funktionsrätt hemma för barnet med kommunikations- och kognitions svårigheter kan handla om full delaktighet i familjens vardag
  • Funktionsrätt i förskolan för barnet med rörelsehinder kan handla om att miljön är universellt utformad så att alla barn kan leka med varandra på lika villkor
  • Funktionsrätt i skolan för barnet med stora koncentrationssvårigheter kan handla om lektioner utformade så att barnet kan ta del av undervisningen och på fritiden

Funktionsrätt kan också användas i ett intressepolitisk sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika gruppers behov.

Den 18 maj 2017 bytte Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. På sin webbsida beskriver de funktionsrätt.