Funktionsrätt

Barnets funktionsrätt – hemma, i förskolan, i skolan, på fritiden –
handlar om att barnet har samma rätt som andra till full delaktighet. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Funktionsrätt innebär rätten att fungera i olika situationer – oavsett funktionsnedsättning och oavsett hinder inom olika samhällsområden.
Begreppet Funktionsrätt kan användas i dagligt tal relaterat till en situation i barnets vardag. Till exempel:

  • Funktionsrätt hemma för barnet med kommunikations- och kognitions svårigheter kan handla om full delaktighet i familjens vardag
  • Funktionsrätt i förskolan för barnet med rörelsehinder kan handla om att miljön är universellt utformad så att alla barn kan leka med varandra på lika villkor
  • Funktionsrätt i skolan för barnet med stora koncentrationssvårigheter kan handla om lektioner utformade så att barnet kan ta del av undervisningen och övrig tid i skolan
  • Funktionsrätt på fritiden för barnet kan handla om att barnet väljer vad hen vill göra utan fysiska, ekonomiska eller relationella hinder.

Funktionsrätt kan också användas i ett intressepolitisk sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika gruppers behov.

Den 18 maj 2017 bytte Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. På sin webbsida beskriver de funktionsrätt.

Barn och unga med funktionsnedsättning och syskon till barn med funktionsnedsättning är medforskare i skapandet av webbsidan Opratat