Folke Bernadotte Stipendiat

Stiftelsen beslutar att Anna Pella blir årets stipendiat med början 1 juni 2021 och avslut sista maj 2022.

Syfte

Primära syftet är att sprida kunskap.

Den som stiftelsen utser till årets stipendiat är en person som verkar inom området barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som genom sitt arbete, forskning och erfarenheter har viktig kunskap om situationen för barn och unga inom målgruppen. Kunskapen ska vara till nytta för yrkesverksamma inom området och/eller berörda barn och ungdomar och deras anhöriga. Kunskapsspridningen kan också syfta till att nå beslutsfattare inom området.

Ett sekundärt syfte är också att sprida information och kunskap om Folke Bernadottestiftelsen mål och verksamhet.

Vem

Den person vars kunskap är viktig att sprida kan vara en person i Sverige eller utomlands.

Hur

Folke Bernadottestiftelsens styrelse utser stipendiaten som verkar under (cirka) ett år. Tillfällen för kunskapsspridning bestäms i samråd mellan stiftelsens styrelse och stipendiaten. Kan vara på konferenser, kunskapsturné genom workshops eller föreläsningar eller via andra informationstillfällen.
Kunskapsspridning kan också ske via olika medier, sociala, artiklar, böcker etc.

Förutsättningar

FBS beslutar om vilken summa som kan användas för den aktuella stipendiatens insatser. I överenskommelse med stipendiaten beslutas hur pengarna ska användas för att få mesta möjliga kunskapsspridning.

2017 års stipendiat var Jessica Eriksson
2020 års stipendiat var Anna Pella

2021 års stipendiat är Anna Pella

Stiftelsen ser med stor glädje fram emot ännu ett innehållsrikt år tillsammans med Anna Pella som vår stipendiat. Valet var lätt med tanke på hur hon använt 2020 års stipendium.

Under föregående år har hon över förväntan lyckats uppmärksamma och sprida kunskap om barns rätt att uttrycka sina känslor och tankar. Hon har också satt fokus på den utsatthet som barn med funktionsnedsättning och deras familjer ofta befinner sig i. Med det syftet har Anna bland annat använt stipendiet till att ge landets samtliga socialtjänstförvaltningar sin barnbok ”Operation vän i nöd”.

Årets stipendium finns det redan planer för. En sådan är att boken ”Operation slutstirrat”, den första i bokserien Funkisfamiljen, blir utgångspunkt för en teaterföreställning producerad av Torgteatern i samarbete med Anna Pella. Inför höstlovet delas boken Operation slutstirrat av Anna Pella ut till alla lågstadieskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor i hela landet. Boken skickas ut med tillhörande lärarhandledning.

Föreställningen kommer att belysa hur det kan vara att växa upp i en funkisfamilj. Föreställningen syftar till att lyfta fram barns perspektiv på livsviktiga frågor som utanförskap och inkludering och genom det väcka eftertanke och insikt hos publiken, bland andra grundskoleelever i åldrarna 6 – 9 år. En angelägen målgrupp anser stiftelsen.

Barn och vuxna har olika kunskaper och tänker också olika kring samma företeelser. Kompetensen att vara barn omfattar nyfikenhet, kreativitet och vilja att lära sig nya saker, liksom prestigelöshet och mod.

I Annas och Torgteaterns samarbete med teaterföreställningen är Folke Bernadottestiftelsen angelägen om att barn deltar som medaktörer i processen, att barns egna idéer och förslag får utrymme i genomförandet.

Att synliggöra barns perspektiv på livsviktiga frågor kan bidra till att barns status som kompetenta människor höjs, något som stiftelsen vill medverka till.