Folke Bernadotte Stipendiat

Stiftelsen beslutar årligen om en stipendat.

Syfte

Primära syftet är att sprida kunskap.

Den/de som stiftelsen utser till årets stipendiat är en person, eller organisation, som verkar inom området barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som genom sitt arbete, forskning och erfarenheter har viktig kunskap om situationen för barn och unga inom målgruppen. Kunskapen ska vara till nytta för yrkesverksamma inom området och/eller berörda barn och ungdomar och deras anhöriga. Kunskapsspridningen kan också syfta till att nå beslutsfattare inom området.

Ett sekundärt syfte är att sprida information och kunskap om Folke Bernadottestiftelsen mål och verksamhet.

lke Bernadottestiftelsen mål och verksamhet.

Vem

En person/organisation vars kunskap är viktig att sprida. Det kan vara en person i Sverige eller utomlands.

Stiftelsen tar tacksamt emot förslag på stipendiater som i sitt yrke verkar i stiftelsens anda. Läs mera här 

Känner du till någon eller är du själv en tänkbar stipendiat kontaktar du oss på adressen: folkebernadottestiftelsen@proton.me

Hur

Folke Bernadottestiftelsens styrelse utser stipendiaten som verkar under (cirka) ett år. Tillfällen och tillvägagångssätt för kunskapsspridning bestäms i samråd mellan stiftelsens styrelse och stipendiaten. Det kan vara på konferenser, en kunskapsturné, genom workshops och föreläsningar eller via andra informationstillfällen. Kunskapsspridning kan också ske via olika sociala medier, artiklar, skriftligt material och böcker och liknande.

Förutsättningar

Stiftelsen beslutar om storleken på den summa som stipendiaten disponerar för respektive insatser. Stiftelsen och stipendiaten kommer överens om hur pengarna ska användas för att få mesta möjliga kunskapsspridning.

2017 års stipendiat var Jessica Eriksson
2020 och 2021 års stipendiat var Anna Pella

2022 års stipendiat är CVI utredningsteam Sahlgrenska

Stipendiaten kommer att sprrida kunskapen om CVI under året som kommer.

Här är en sammanfattning av vad som hittills skett