Ge en gåva

Stiftelsens tillkomst och hela dess verksamhet bygger på generösa gåvor från personer, som känt glädje i att kunna vara med och stödja kunskapsutvecklingen kring hur vi kan ge barn och ungdom med rörelsehinder ökade möjligheter till god livskvalitet. Om Du känner att Du vill vara med och ge ekonomiskt stöd, så tala med vår ordförande eller vår kassaförvaltare (se Om oss) eller sänd in Din gåva till stiftelsens bankgiro 470-4524.