Ge gåva

Stiftelsens kapital var från början ca 1 miljon kr. Genom varsam förvaltning och en del tillkommande gåvor har stiftelsen under årens lopp kunnat ge ett betydande stöd till många betydelsefulla forskningsprojekt och till ett omfattande internationellt kunskapsutbyte. Stiftelsens kapital är idag ca 10 miljoner kr. I dagens läge är stiftelsens möjligheter att ge stöd åt pågående och nya angelägna projekt dock mycket beroende av gåvor och andra externa ekonomiska bidrag.
Bidrag till stiftelsens verksamhet kan göras genom en insättning på bankgiro 470-4524.