Assistans och LSS

Folke Bernadotte Stiftelsen har i många decennier arbetat för ökade möjligheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att utvecklas och leva så lika som möjligt med sina jämnåriga. Vi ser med häpnad och avsky på den urgröpning av sådana möjligheter enligt LSS, som pågår nu.

Styrelsen för Folke Bernadotte Stiftelsen, november 2018

Länk

RBU:s arbete för assistansens bevarande