Konferens: Barns delaktighet i projekt

lise-lotte_noren

Målgruppen för projekt som finansieras av Arvsfonden ska vara aktiva i projekten, från start till slut. Projekten ska genomföras för, med och av målgruppen. Hur det ser ut när det gäller barns delaktighet beskrev Lise-lotte Norén, handläggare hos Arvsfonden.

Arvsfonden har förändrats i takt med samhällets syn på barn och barns delaktighet. Numera är man mycket noggrann med att barn verkligen är delaktiga i projekten. Två projekt som lyckats bra med detta är enligt Lise-Lotte:

  • I projektet Barnens kulturmiljö i Rydöbruk har barnen bland annat deltagit vid utgrävningar tillsammans med en arkeolog. Barnen hittade betydligt fler och andra saker än vuxna. Det beror kanske på att barnen är mer uthålliga och dessutom närmare marken, funderade arkeologen.
  • Opratat.se, som presenterades på förmiddagen, har aktivt arbetat tillsammans med barn och ungdomar när filmer och berättelser skapats till webbplatsen. Barnen har varit med under hela projekttiden, i 3 år.

Men fortfarande får många projekt avslag på grund av barns låga delaktighet, och få ansökningar vänder sig till de riktigt små barnen. Oftast startar det vid 10 års åldern. Hur kommer det sig? Lise-Lotte hoppas och tror att när nu barnkonventionen blir lag kommer det att påverka Arvsfondens utveckling mot ökad delaktighet för barn i projekten.

Länk till presentationen