GDPR

POLICY OM PERSONUPPGIFTER

Personlig integritet

Vi är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt nedanstående policy och med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79), (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Begreppet personuppgift

Begreppet ”personuppgift” avser information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, dvs en människa, exempelvis namn, personnummer, adress, e-post, arbetsplats och telefon.

Personuppgifter Folke Bernadotte Stiftelsen hanterar

Vår ambition är att alltid vara tydliga med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Personuppgifter i Folke Bernadotte Stiftelsens system sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om stipendium/anslag beviljas kommer personuppgifterna att vara lagrade tills utbetalningen har skett och därefter som längst i tio år.

Om stipendium/anslag inte beviljas kommer personuppgifterna att sparas som längst tills stiftelsen behandlat din ansökan. Stiftelsen behandlar ansökningar normalt i mars och november varje år. Därefter raderas din ansökan utan dröjsmål.

Dina rättigheter

Om vi har sparat personuppgifter om dig har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter som finns. Du har naturligtvis också rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som sparas kan du begära information om detta genom att kontakta Folke Bernadotte Stiftelsens sekreterare, som också är personuppgiftsbiträde.