Konferens: Alternativ och kompletterande kommunikation

jessica_eriksson_seminarium

Jessica Eriksson, kommunikationspedagog

Det som är bra för en är oftast bra för alla

Alla har nytta av bildbaserade vägledningsskyltar menade Jessica Eriksson som aktivt arbetar med att göra miljön i Sundstagymnasiet, i Karlstad, begriplig och hanterbar.

På gymnasiet finns mängder av vägledningsskyltar med bildsymboler som gör det lätt att hitta och underlättar även att veta vad eller vem som befinner sig bakom en stängd dörr. Taktila skyltar och tryckbara pratknappar finns för elever som behöver det stödet. Under seminariet blev deltagarna guidade i tankarna bakom hur en bra kommunikativ miljö resulterar i en tillgänglig miljö och ett kognitivt stöd för särskoleelever. Pedagogerna på gymnasiet arbetar även med bilder och symboler i elevernas kommunikationshjälpmedel och scheman.

Jessica Eriksson är årets Folke Bernadotte Stipendiat. Hon har stor kunskap och erfarenhet av olika vägar att verka för funktionsrätt genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Här hittar du Jessicas blogg.

Länk till presentationen