Konferens: Att vara modig – om konsten att sväva i ovisshet

elizabeth

Elizabeth Englund, sakkunnig barnets rättigheter, Sveriges kommuner och landsting

För att möta och stärka barns rättigheter måste man våga vara modig. Och modiga vuxna växer inte på trän, konstaterade Elizabeth. Hon har i många år jobbat med barn och med barns rättigheter och vet hur modig man som vuxen måste vara för att stå på barns sida.

Tillit till barn

Vi måste ha tillit till barnen, barnen känner när vi har det. Hur tänker vi vuxna om barns förmågor? Anser vi att barn kan bidra till något som vi efterfrågar? Har vi den tilliten till barn, att de kan vara med och påverka i sina liv. Och ha viktiga saker att säga även i andra barns liv? Vår tillit är avgörande för att vi ska våga fråga barnen, konstaterade Elizabeth.

Perspektiv

Vad är det som styr en persons perspektiv? Vuxna möter barn ur våra olika funktioner, som förälder eller som professionell från olika organisationer vars uppgift är att ge barnet stöd. Vuxna har också erfarenhet av att ha varit barn, och den erfarenheten präglar oss på olika sätt när vi möter barn.

Ofta är det barnets eget perspektiv som saknas när barns behov diskuteras. Det, poängterade Elizabeth, är den stora utmaningen. Att ta med barnen själva – från början.

Barnperspektiv – är när vuxna uttalar sig hur det är för barn

Barnets perspektiv – är det som visar sig för barnet, och det förändras i takt med att barnet växer

Barnrättsperspektiv – utgår från de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen: artiklarna 2, 3.1, 6, 12.

Länk till presentationen