Konferens: Barnkonventionen – vägen framåt

karin_fagerholm_bo
Karin Sjömilla Fagerhult, jurist hos Barnombudsmannen, inledde sin föreläsning om nya barnrättslagen med hjälp av ett barns perspektiv på livet:

 

Vinster med lagen

Några av vinsterna som Karin nämnde:

  • Barns rättigheter stärks, man täpper till luckor som finns. Lagar, t ex förvaltningslagen, saknar skrivningar om barns rättigheter.
  • Med barnrättslagen för man in hela barnkonventionen vilket förstärker helheten av att rättigheterna hänger ihop. En skillnad mot hur det är nu när bara delar av konventionen finns med t ex i LSS och Socialtjänstlagen.

För att något ska hända och barns rättigheter ska få genomslag i praktiken krävs det mer än en lag poängterar Karin:

  • Vilja
  • Attitydförändringar
  • Ökad förståelse för barns rättigheter
  • Mer kunskap om vad barns rättigheter betyder i praktiken.

 

Vad gör BO?

Bland mycket annat har barnombudsmannen just öppnat en ny sida för barn i olika åldrar: http://www.minarattigheter.se. På barnombudsmannens hemsida, http://www.barnombudsmannen.se finns också information till vuxna om vad nya lagen innebär.
Karin citerar ur boken Respekt Barnombudsmannens årsrapport 2016:
Barn vet inte alltid vad som är bra för dom, men det vuxna inte heller. Jag tror att man behöver föra någon slags dialog

 

justus_med_assistent

Justus Jonsson, jur. stud. i Karlstad – ställde frågor om nya lagen

Justus höll med Karin om att attitydförändring är nödvändig. Men hur gör barnombudsmannen för att påverka detta?
-Vi måste höja kunskapen, menade Karin som stöter på att vuxna är rädda för att prata med barn. Hon får höra undanflykter om att det är svårt att prata med barn med kommunikativ funktionsnedsättning. Eller att barn mår dåligt av att prata om traumatiska händelser de varit med om.
Justus tog upp att föräldrar har stort inflytande över sina barn och kan därför påverka eller manipulera barnen. Hur förhindrar man att det händer? Jättesvårt, svarade Karin.

-Föräldrautbildningar är viktiga och föräldrar behöver kunskap om barnkonventionen som lag.
Propositionen (Prop. 2017/18:186), regeringens förslag till riksdagen om den nya barnrättslagen, är allmänt hållen, påpekade Justus. ”Men jag har hört att det ska komma en vägledning. Vilken hjälp kan jag som jurist få av denna?”
Enligt Karin handlar vägledningen om hur ett folkrättsligt instrument tolkas, till exempel hur Europadomstolen har gjort. Vägledningen är med andra ord ingen rättskälla i vanlig bemärkelse.