Konferens: Barnrätt i praktiken

malin_ekman_alden

Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, beskrev hur betydelsefulla hennes erfarenheter är av att ha varit ett barn med en funktionsnedsättning. Att växa upp handlar ytterst om att succesivt lära sig och få verktyg att ta makten över sitt liv. Människor har olika förutsättningar. Att ta makten över sitt liv betyder därmed olika saker. För att nå dig behöver vissa människor mycket stöd. Andra mindre.
-Justus frågade hur man ska göra för att föräldrar ska undvika att manipulera sina barn. Det handlar om att vara noggrann med vem som ska välja, menar Malin.
-Har man en funktionsnedsättning är risken stor att andra väljer åt en.
Malin tryckte på att vi måste skapa en miljö så att vi får fram barnens åsikter om vad som är barnets bästa. Inte vad vuxna tycker är barnets bästa.

Rätt till förväntningar

Det är centralt att andra har förväntningar på oss när vi växer upp. Bekymmersamt när barn med funktionsnedsättningar inte har sådana förväntningar på sig från sina föräldrar och andra vuxna.
Avslutningsvis hoppades Malin på att FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska användas när man inför den nya barnrättslagen och vägleder i barns rättigheter i speciella situationer som barn med funktionsnedsättning kan befinna sig i.

Länk till presentationen