Konferens: Det första jag gör när jag kommer hem

ulrika

Innan konferensen avslutades tog Linda, socialsekreterare från Österköping som jobbar med barn och LSS ordet och kom upp på scenen med lappen…..

Orden tid, mod och tillit ville Linda ta med sig från konferensen och använda det första hon gör när hon kommer hem och till jobbet.

TIDEN – hur kan jag bli bättre på att skapa tid frågade hon konferensdeltagarna och bad om hjälp

Några deltagarreflektioner:

-Vi skyller ofta på mycket administration som tar all tid. Sen när vi ska göra det som vi har administrerat försvinner tiden. Därför är prioritera viktigt och jag skiter ibland i att skriva allt jag ska utan handlar i stället.

-Om man jobbar i skolan så står det om barns inflytande i skollag och läroplaner. Man kan få in det här i allt man gör. Varför och för vem är jag här i min yrkesroll?

MOD

Linda berättade om ett överlämningssamtal på ett sjukhus som hon deltagit i. Huvudpersonen, Fatima, med en allvarlig sjukdom som gett flickan svåra kognitiva störningar. Fatima, ska hem och kommunen tar då över stödansvaret. Många är med på mötet förutom Fatima och hennes föräldrar. Linda ser att flickan själv vill säga något och vänder sig därför till henne och lyssnar. Föräldrarna blir upprörda och övriga irriterade.

Lindas fråga till deltagarna: Vad hände? Hur skulle jag ha gjort annorlunda?

Konferensdeltagarna:

-Föräldrarna vill skydda sitt barn från att bli utsatta för en massa frågor
-Hur tydlig vågar man vara mot vårdnadshavarna
-Handlar om vilket förtroende barnen har för oss personal. Likaså föräldrars förtroende. Om barnen är nöjda och tycker det är kul så är föräldrarna trygga med oss.
-Modig men med tålamod, vara uthållig
Tack för hjälpen, sa Linda / alias
Ulrika Lindberg från teater Tage Granit

På konferensdeltagarnas lappar från konferensens tips- och idétavlan stod bland annat:

lappar