Konferens: Hur kan delaktighet bli möjlig på korttidshem?

korttidsseminariet

Föreläsarna presenterade och diskuterade om hur delaktighet i teori och praktik skulle kunna användas i korttidshem

Ann-Marie och Eva har forskat om delaktighet. De beskrev att delaktighet är en social process som uppstår, eller uteblir, mellan människor i en social situation. För att delaktighet ska bli verkligt krävs att individen tillhör sammanhanget, vill vara delaktig i situationen, har förmåga att delta och att andra i omgivningen erkänner individen som någon man vill ska vara delaktig. Det sistnämna innebär även att situationen på ett självklart sätt anpassas till individens förmåga. För att delaktighet ska vara möjligt handlar det också om attityder och tillit, det vill säga att omgivningen ser barnet som aktör. Ann-Marie och Eva beskrev en pedagogisk modell för att öka möjligheten för barn med funktionsnedsättningar att vara delaktiga på ”korttids”.