Konferens: Konferensdeltagarna minglade

scouternas_utstallning roda_korsets_ungdomsforbund_staller_ut rattvisat

Sveriges Scoutförbund Röda Korsets ungdomsförbund och Bräcke diakoni, här representerat av RättVisat, är alla tre Folke Bernadotte stiftelsens stiftare.

utstallare_fran_mfd_johanna_och_maria bo_utstallning allmanna_barnhuset_utstallning

Myndigheten för delaktighet, Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

jessica_utstallning

Jessica Eriksson, kommunikationspedagog