Konferens: RättVisat – Visar vem du är

rattvisat_forelasning

Johanna Björnhage och Lina Bjarnegård Carlsson, Bräcke Diakoni har skapat det digitala kommunikationspasset RättVisat!

De som arbetar med att ge stöd till personer med kommunikationssvårigheter kan ha stött på kommunikationspass i pappersform. Passet är till för att beskriva hur personen kommunicerar, visa hur personen vill bli bemött och hur miljön behöver vara för att underlätta detta. Men för att hålla pappersdokumentet aktuellt krävs mycket arbete. Nu finns en lösning! Appen RättVisat är ett digitalt kommunikationspass som gör att personen med kommunikationssvårigheter alltid kan ha med sig uppdaterad information om sig själv. Något som är särskilt viktigt i vid möten med ny personal eller i nya miljöer.

Johanna och Lina berättade att man med appen kan spela in film, lägga till bild och text. Det är lätt att visa hur personen låter när hen säger ”nej” eller hur hen ser ut när hon menar ”ja”. Eller vilken skillnad det är mellan exempelvis en spänning i kroppen och en missnöjesyttring. RättVisat har tagits fram av Bräcke Diakoni i Samarbete med RBU Göteborg och Arvsfonden har finansierat. I november 2018 släpps version nummer 2.

Här hittar du mer att läsa om RättVisat.