Konferens: Information om sexuella övergrepp mot barn

asa_landberg

Åsa Landberg, handläggare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Regeringen gav Allmänna Barnhuset i uppdrag att informera barn och vuxna om sexuella övergrepp mot barn. Ett resultat är: www.dagsattprataom.se.

Allmänna Barnhuset genomförde uppdraget tillsammans med barn och unga. Vad vill barn och unga veta och hur vill dom att vuxna ska bete sig?

40 barn och unga var med och planerade från början. De skrev digitala berättelser och blogginlägg. Barnen hade många idéer som de vuxna inte hade tänkt på. De betonade bland hur viktigt det är att ha en kompis att prata med. Men också att det kan vara svårt att vara en sådan kompis. Flertalet barn och unga som varit utsatta berättar för någon annan, oftast jämnårig kamrat.

Alla medverkande barn och ungdomar ville ha information från skolan, men få hade fått det. Hur ska barn våga berätta när vuxen världen visar att man inte vågar prata om sexuell utsatthet? Barnröster:

Om man inte pratar om det, det är väl då som barnen tycker att det är okey liksom. Att dom inte vet att det är fel.

Barnen som medverkat tryckte på att skolpersonal behöver vägledning i hur materialet som barnen varit med och gjort kan användas.

Barnens råd till vuxna:

  • Lyssna – låt det ta tid, barn måste få berätta i egen takt
  • Ställ frågor, men inte allt för många
  • Var lugn
  • Tro på barnen
  • Var personlig
  • Var ärlig och håll vad du lovar och skvallra inte t ex lärare emellan
  • Ta barn på allvar

 

Länk till presentationen